Et tryggere Danmark

I Danmark skal du og dine kære kunne færdes trygt

Både som far, som borger og som betjent har jeg oplevet helt tæt på hvordan utrygheden rammer os danskere. Forældre bør ikke være utrygge når de unge skal hjem fra byen. Familier skal ikke frygte for om de nu kommer hjem til et indbrud. Bander og skyderier skal ikke være hverdagsbilledet i København og på forsiderne.

Jeg kommer til at kæmpe for et tryggere København. Hvor forbrydelse ikke betaler sig, men straffes hårdt. Hvor det er prioriteret at politiet er synlige og at trygheden igen kan mærkes. Vi skal som borger sige fra overfor denne her vanvittige udvikling. 

Hvad vil jeg gøre for trygheden?

Vi skal have bugt med indbrud

I Danmark sker der 3 indbrud i timen
 
Det er et højt tal. Faktisk er det europas højeste indbrud frekvens per indbygger. Opklaringsprocenten er desværre forsvindende lav. I nogle politikredse er den helt nede på 1%. Både præventivt såvel som opklaring spiller en central rolle her. Særligt den organiserede kriminalitet har her gjort sit indtog. Derfor er det vigtigt at vi slår hårdt ned på de organiseredes rolle i denne kriminelle verden. 
 
Indbrud er den forbrydelse indenfor berigelseskapitlet i straffeloven, som føles aller mest krænkende og inkriminerende for danskerne.
 
Jeg kommer til at kæmpe for at vi afsætter de fornødne ressourcer til at danskerne kan føle sig trygge i eget hjem. 

Vi skal have gjort op med bandernes skyderier

I de senere år har vi set en intensivering af banderivaliseringer og skyderier på åben gade.

Jeg kan ikke udtrykke, hvor frustreret jeg er over, at der sker den slags åbenlyse skyderier på gader og i butikker i det offentlige rum. Det er helt urimeligt, at du og jeg som borger i vores by, skal leve under en risiko for at blive fanget i et skyderi på denne her måde.

Vi skal som borger sige fra overfor denne her vanvittige udvikling. Det gør vi ved at fordømme skyderierne og ved at forlange politik handling.
 
Hårde straffe til banderne, hårde straffe ved besiddelse af dødbringende våben, hårde straffe ved organiseret personfarlig kriminalitet, hårde straffe ved kriminalitet hvor man risikerer uskyldiges sikkerhed.