Et København med plads til familien

En grøn oase med faciliteter til en god opvækst og en god start på livet

Hvad end det gælder de rolige gåture i parken, eller en tur på legepladsen med de små – så skal København være et sted med plads til familien. De grønne åndehuller såvel som faciliterer til familiens hverdag skal være tæt på borgerne. Og så skal vi altid sikre, at familien får den rette hjælp, når børn og unge mistrives. 

Jeg kommer til at kæmpe for at København bliver et sted hvor familierne kan få en god start på livet, et sted hvor foreningslivet og faciliterer gør hverdagen nemmere og hvor en tæt befolket by ikke bliver et benspænd for den almene borger i dagligdagen. 

Familielægen - det borgernære sundhedsvæsen

Jeg har kæmpe stor respekt for de ansatte i sundhedssektoren og det følgende er vigtigt for mig.

For en hel del år siden, startede jeg på medicinstudiet. Jeg stoppede igen, fordi jeg ganske enkelt indså, at jeg ikke trivedes i at arbejde med syge mennesker i mit daglige virke. Det var der andre dygtige mennesker der er langt mere egnede til.

Familielægen er et begreb som næsten er forsvundet fra vores ordforråd.
 
Det er ærgerligt, for vi har brug for en læge, der kender vores helbred og sygdomshistorik. Endda på en måde, der går udover hvad de katastrofale sundheds IT-systemer vi har set de senere år, eksempelvis sundshedsplatformen, registrerer.
 
Udover at familielægen kender og følger dit helbred, så varetager samme læge funktionen som “gate keeper” til resten af sundhedssektoren.Langt, langt de fleste henvendelser til sundhedssystemet håndterer familielægen faktisk. Hvis vi ikke havde dem, ville det øvrige sundshedssystem drukne i henvendelser.

Foreningslivet og elitesporten

Jeg var for nylig på besøg i foldboldklubben, BK Union. Det er en fodboldklub, der ligger i det københavns nordvest kvarter.
 
Klubben slås med få midler, huller i fodboldbanen og generelt dårlige faciliteter.
 
Til gengæld har klubben masser af gejst, nerve og vilje til at lykkedes. Klubbens frivillige har formået, at danne en særlig pige-fodboldlinje for områdets piger. Her finder de sammenhold og fællesskab i sporten.
 
BK Union har også en drenge-fodboldlinje og fælles for de to linjer er, at klubben formår at skabe en ramme til de unge hvor de kan udvikle sig. Både i sporten men også som frivillige i klubben.
 
Den slags er helt særligt. Det er netop det foreningslivet kan og hvor er jeg stolt over, at se det spire – selv under svære kår.