Min Politik

Jeg tror på mennesker og på styrken i hver eneste af os. Vi er alle unikke og særlige og vi besidder alle evner, kvaliteter og kompetencer. Som samfund skal vi give individet frihed og plads til at udleve sit yderste potentiale. 
 
Det samme princip gør sig gældende for vores samfundsstrukturer. Vi skal have mindre bureakrati, færre regler og mindre administration. Vi skal tro på vores borgere og skabe de bedste muligheder for borgernes succes. Derved får samfundet succes. 
 
Danmark skal være et trygt samfund at leve i. Jeg har igennem mange år i politiet set, hvad utryghed, uorden, vold og terror gør ved mennesker. Vi skal ikke acceptere feje handliger som disse og vi skal sætte ind overfor det. Det gør vi med kloge beslutninger hvor vi bruger vores tryghedsskabende kræfter bedst. Politiet skal løftes så vi kan få trygheden tilbage og der skal slåes hårdt ned, når det princip udfordres. 
 
I mit arbejde for Thin Blue Line Denmark, har jeg set hvor stærkt et målrettet og viljestærk fællesskab kan være. Hvis vi virkelig vil det trygge Danmark. Hvis vi ikke vil acceptere at utrygheden vinder ind i vores samfund. Så gør den det heller ikke. 
 
Det er på tide med en politibetjent i Folketinget.