JOBCENTRENE ELLER EJ

Igennem mit engagement som formand for foreningen Thin Blue Line Denmark – en forening der hjælper tilskadekomne og syge politibetjente – har jeg talt med mange af mine tidligere kollegaer, der på grund af sygdom, har været igennem et afklaringsforløb i et jobcenter.
I den seneste tid har der været meget snak om jobcentrenes berettigelse. Venstre har været ude med et forslag om, at jobcentrene skal nedlægges og at de skal splittes op i to segmenter. Henholdsvis et spor hvor de ledige håndteres og et andet spor hvor de ledige, der også har andre problemer, håndteres.
Nye Borgerlige har foreslået, at jobcentrene nedlægges og at ledigheds-opgaven privatiseres.
De to forslag fortæller om bredden i de muligheder, som der er indenfor jobcentrene og generelt i beskæftigelsespolitik.
I artiklen, fortælles om hvordan Aabenrå kommune har tænkt helt nyt i deres jobcentre. Hvor andre kommuner har forsøgt at spare på området har Aabenrå investeret i jobcentrene. Både de ledige og de ledige med sygdomme, har fået bedre og individuelle forløb, hvor de som mennesker sættes i midten af forløbet.
Aabenrå kommune fortæller, at de betragter investeringen og nytænkningen på området som en succes. Det er jeg enig med dem i.
Med det skattetryk vi har i Danmark og størrelsen på vores offentlige sektor, så bør vi sagtens kunne rumme nogle bedre afklaringsforløb end hvad tilfældet er idag.
Tre ud af fire ledige, har andre problematikker end ledighed alene.
Ofte er der tale om sygdom. Det taler ind i, at vi i det nuværende system, som primært håndterer ledighedsspørgsmålet, rammer forkert i tre ud af fire tilfælde.
Det er tre ud af fire mennesker, som får et forløb og et sigte på deres afklaring, som ikke helt rammer skiven.
Det synes jeg er et stort problem. Beskæftigelsespolitik er et super vigtigt område. Både fordi vi idag betaler alt for meget af vores fælles penge til området i forhold til hvor mange ledige vi har. Alligevel får de fleste ledige ikke et forløb, som det vi ser Aabenrå kommune leverer.
Jeg ved godt hvorfor vi er kommet i denne her situation. Det er på grund af politikkerne.
De har igennem mange år lovgivet ufatteligt meget på området. Det gør, at de sagsbehandlere, der loyalt sidder i den udøvende ende og skal forvalte lovene, ofte må træffe beslutninger der ikke er til gavn for den ledige.
Det skal vi have ændret på og det vil jeg gøre mit aller bedste for på Christinsborg.